توبه بر لب,سبحه بر کف,دل پر از شوق گناه .... معصیت را خنده می آید ز استغفار ما
معرفی نرم افزارهای آماری

فرآيند آناليز آماری کمک ميکند تا پژوهشگر بتواند از داده های اوليه، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتايج را تعميم دهد.اگر حجم داده ها بزرگ باشد، استفاده از روشهای مختلف آناليز آماری بسيار خسته کننده و مشکل خواهد بود، امروزه انواع نرم افزارهای مختلف آماری موجودند که قادرند انواع آناليزهای آماری را انجام دهند.

  نرم‌افزار   Axume

اين نرم‌افزارها محصول شرکت Mathsoft بوده و محيطي شبيه نرم‌افزار S-PLUS ديگر محصول اين شرکت دارد.

قابليت‌هاي آن عبارتند از:

• انجام آمار توصيفي

• محاسبه ضريب همبستگي

• انجام آناليز واريانس

• انجام رگرسيون خطي و غيرخطي

• قابليت رسم نمودارهاي تک متغيره، دوبعدي و سه‌بعدي متنوع و با امکانات ويرايشي فراواني

• ايجاد، فراخواني و ويرايش داده‌ها يا انتقال داده‌ها با استفاده از خاصيت Drag&Drop از نرم‌افزار Excel يا ساير نرم‌افزارهاي صفحه‌گسترده

اين نرم‏افزار هر چند که از لحاظ رسم نمودار قوي مي‌باشد ولي از لحاظ بحث‌هاي آماري و کيفيتي ضعيف‌تر از دو نرم‏افزار Minitab و Statistica مي‏باشد.

  نرم‌افزار  PHStat

PHSTAT ماژولي است که به صورت Add-ins روي نرم‏افزار Excel نصب مي‏شود و به مباحث آماري و کنترل کيفيت مي‌پردازد.

قابليت‌هاي آن عبارتند از:

• توليد داده‌هاي تصادفي

• رسم نمودارهاي جعبه‌اي، شاخه و برگ

• محاسبه توزيع‌هاي احتمال

• محاسبه فواصل اطمينان براي ميانگين

• تعيين اندازه نمونه براي انجام تست ميانگين و نسبيت

• انجام آزمون فرضيه‌هاي مختلف

• انجام آزمون رتبه‌اي ويلکاکسون، کاي اسکور، کروسکال واليس

• رسم نمودارهاي P و R و

• انجام رگرسيون خطي ساده، چند متغيره و ...

مزيت اصلي اين نرم‏افزار شايد اين باشد که همراه Excel بوده و مباحث آماري را تا حد لازم حمايت مي‏کند و براي کساني که با نرم افزارهاي آماري کار نکرده‌اند و در عوض روي نرم‏افزار Excel تبحر لازم را دارند مي‌تواند مفيد باشد.

 نرم‌افزار   SPSS

اين نرم‌افزار يکي از نرم‌افزارهاي تخصصي آمار مي‌باشد و بيشتر به بحث‌هاي آماري در حيطهء علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم رفتاري و ... مي پردازد.

قابليت‌هاي آن به‌شرح زير است:

• تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و ...

• انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ...

• تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ...

• انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته

• تهيه انواع طرح‌هاي آماري

• انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس

• تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني

• ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته

• محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي

• انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته

• قابليت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهاي ديگر

• برازش انواع مختلف رگرسيون

اين نرم‌افزار در بحث کنترل کيفيت نسبت به نرم‌افزارهاي Minitab و Statistica ضعيف بوده ولي در بحث آمار با آنها برابري مي‌کند.

    چند نکات درباره ی این برنامه:

 فارسی نویسی در SPSS     

 شايد براي شما مواردي پيش بيايد كه بخواهيد نتايج تحليل خود را به زبان فارسي و با Label هاي فارسي در نرم افزار SPSS ارائه دهيد.بايد خاطر نشان كرد كه SPSS با فارسي نويسي كمي مشكل دارد. براي اين كار از منوي View بر روي Fonts كليك كنيد و از منوي كشويي Script گزينه Arabic را انتخاب كنيد و سپس OK كنيد. اين كار سبب مي شود شما به راحتي بتوانيد در Data View و Variable View فارسي تايپ كنيد. به اين ترتيب مي توانيد به متغيرهايتان برچسبهاي فارسي بدهيد ولي توصيه مي شود كه نام متغيرها را فارسي تعريف نكنيد چون SPSS در نام متغيرها Space نمي پذيرد و همين باعث ناخوانايي مي شود.

 

براي كشيدن نمودارهايي با برچسبهاي فارسي نيز مي توانيد از منوي Edit گزينه Option را برگزينيد و در كادر باز شده برگه Charts را انتخاب كرده و در آنجا در قسمت Current Setting فونت را به Arabic Style تغيير دهيد.

 

User Missing values in SPSS    

در مرحله تعریف متغیر در SPSS قسمتی به نام Missing وجود دارد که تعریف داده های گمشده کاربر در این قسمت صورت می گیرد.با کلیک روی مربع کوچکی که در خانه مربوط به متغیر مورد نظر و زیر ستون Missing  وجود دارد کادر زیر ظاهر میشود:

 

 ملاحظه می کنید که ۳ انتخاب برای تعریف داد های گمشده داریم:

 ۱-no Missing values :اگر این گزینه فعال باشد داده گمشده کاربر تعریف نشده است.

 ۲-Discrete Missing values (مقادیر گمشده گسسته): با فعال کردن این گزینه میتوان برای تعریف مقادیر گمشده از یک(یا چند) مقدار گسسته استفاده کرد. مثلا اگر داده ها مربوط به وزن افراد هستند عدد ۰ گزینه مناسبی برای تعریف داده گمشده است.چون اولاْ هیچگاه وزن کسی ۰ نخواهد بود،ثانیاْ هنگام وارد کردن داده های مربوط به وزن کلید ۰ در دسترس و زدن آن بسیار ساده است.توجه کنید می توانستیم هر مقدار(یا مقادیر) دیگری را که مطمئن هستیم در دامنه داده ها نیست،در این قسمت وارد کنیم ولی وارد کردن هیچکدام مثل عدد ۰ راحت نیست.

 ۳.Range plus one optional discrete missing value(یک بازه به همراه یک مقدار گسسته اختیاری):SPSS این اجازه را به ما میدهد که با استفاده از این گزینه به جای یک یا چند مقدار گسسته از یک بازه برای تعریف مقادیر گمشده استفاده کنیم.مثلا فرض کنید نمرات یک سری دانشجو را وارد SPSS می کنیم.چون این نمرات بیت ۰ تا ۲۰ است میتوان از هر عدد ۳ رقمی برای تعریف داده های گمشده استفاده کرد.مثلاً:

اعداد بین ۱۰۰ تا ۹۹۹ همگی ۳ رقمی هستند پس کافیست موقع وارد کردن داده ها فقط ۳ کلید از کلیدهای قسمت عددی صفحه کلید را بزنید.این گونه تعریف کردن مقادیر نشان دهنده داده های گمشده، باعث می شود موقع وارد کردن داده ها با مشکل کمتری روبرو شویم. در ضمن علاوه بر بازه تعریف شده میتوان یه عدد دیگر را نیز به این مقادیر اضافه کرد.مثلا اگر مطمئن باشیم که نمره ۰ نداریم میتوان ۰ را نیز به عنوان "نشان دهنده داده گمشده" تعریف کرد.

 

 نرم‌افزار  SigmaPlot 2000

اين نرم‌افزار زيرمجموعه شرکت SPSS مي‌باشد. قابليت‌هاي آن به‌شرح زير است:

• ترسيم نمودارهاي با توابع سفارشي و دلخواه

• ترسيم نمودارهاي متنوع با امکانات ويرايشي فوق‌العاده زياد

• قاليت ايجاد کاربرگ Excel به‌طور مستقيم در داخل خود نرم‌افزار و استفاده از قابليت‌هاي نرم افزار Excel

• انجام آزمون فرض‌هاي t و t جفت‌شده

• انجام رگرسيون خطي و رگرسيون‌هاي غيرخطي فوق‌العاده متنوع (شايد بتوان گفت يکي از نرم افزارهاي قدر در امر انجام تحليل رگرسيوني باشد.)

• انجام آماره‌هاي توصيفي

اين نرم‌افزار صرفاً يک نرم‌افزار آماري است و نيز بعضي از قابليت‌هاي آماري آن نسبت به نرم‌افزارهاي ديگر قوي است از جمله محاسبه تحليل رگرسيوني

 

  نرم افزار  Statistica

از جمله نرم‌افزارهاي تخصصي آماري و کنترل کيفيت بوده که محصول شرکت Statsoft به آدرس اينترنتي WWW.Statsoft.com مي‌باشد. اين نرم‌افزار نسخه‌هاي گوناگوني دارد از جمله

4, 4.5, 5, 5.5 ودر حال حاضر نيز آخرين نسخه آن 6 مي‌باشد. و ناگفته نماند که آخرين نسخه کامل Statistica که تمام ماژول‌هاي آن به‌طور رايگان قابل نصب و کار کردن است نسخه 4.5 است و نسخه‌هاي بالاتر بعضي از ماژول‌ها را ندارند. و بايد جداگانه خريداري و نصب شوند.

قابليت‌ها:

• از جمله قابليت‌هاي خوب اين نرم‌افزار تقسيم‌بندي مباحث علمي و نرم‌افزاري تحت عنوان ماژول‌هاي مربوطه مي‌باشد.

• قابليت سفارشي‌شدن، خودکار عمل کردن و توسعه‌يافتن

• قابليت انجام آماره‌هاي توصيفي، ضريب همبستگي، محاسبه احتمالات و ...

• قابليت رسم و ارائه بيش از صدها نوع نمايش گرافيکي با اتصال پويا بين نمودارها و داده‌ها (يعني اتصالي که با تغيير داده‌ها نمودارها تغيير مي‌کند.)

• قابليت برازش انواع توزيع‌ها به داده‌هاي عددي.

• قابليت انجام آناليز واريانس و کوواريانس يک‌طرفه و چند طرفه

• انواع رگرسيون خصوصاً انجام رگرسيون با هزاران متغير

• قابليت انجام آناليز داده‌هاي ناپارامتري

• قابليت رسم نمودارهاي کنترل کيفيت و تحليل آنها و نيز ويرايش اين نمودارها

• قابليت تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني و طراحي و تحليل آزمايشات

قابليت حل مسائل از طريق شبکه‌هاي عصبي و همچنين وجود يک سيستم خبره پيشنهاد کننده آسان و در دسترس

 

 Minitab 13.32

از جمله نرم‌افزارهاي تخصصي مباحث آماري و کنترل کيفيت بوده که محصول شرکت Minitab به ادرس اينترنتي WWW.Minitab.com مي‌باشد.ودر نسخه‌هاي مختلف تحت Dos و Windows موجود مي‌باشد که در حال حاضر آخرين نسخه آن 13.32مي‌باشد.

قابليت‌ها:

7. احتمالات و توزيع‌هاي گسسته و پيوسته

8. شبيه‌سازي داده‌هاي تصادفي بر پايه توزيع‌هاي مختلف

9. آمار توصيفي

10. روش‌هاي گرافيکي جهت تشريح داده‌ها

11. تخمين‌هاي نقطه‌اي و فاصله اي و برآورد اماره‌هاي مربوطه

12. آناليز واريانس و تجزيه و تحليل مقادير باقيمانده و بررسي اثرپذيري حاصله از عوامل مختلف بر نمونه‌هاي جمع‌آوري شده

13. ابزارهاي تجزيه و تحليل سيستم‌هاي اندازه‌گيري

14. آزمون‌هاي ناپارامتري حول جوامع با پارامترها و توزيع نامشخص

15. پيش‌بيني و پيش‌گيري بر پايه رگرسيون خطي و سري‌هاي زماني

16. ابزارهاي کنترل کيفيت آماري شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغير، نمودار متقارن و نمودارهاي کنترل

17. ابزارهاي طراحي و تحليل طرح‌هاي آزمايشي

18. ابزار تعيين اندازه نمونه و قدرت آزمون

19. ابزارهاي آناليز بقا و قابليت اطمينان

20. آناليزهاي چند متغيره

علاوه بر موارد ياد شده در بالا که مربوط به مباحث علمي نرم‌افزار بود از ديگر قابليت‌هاي نرم‌افزاري Minitab مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

• ارتباط با ديگر نرم‌افزارها مخصوصا نرم‌افزارهاي بانک اطلاعاتي (ODBC)

• اعمال توابع محاسباتي و رياضي و نيز امکان کارکردن با داده‌ها از جمله رتبه‌بندي، مرتب‌کردن فيلتر کردن داده‌ها، ادغام کردن کاربرگ‌ها و ....

• راهنمايي تحت عنوان Stat Guide (راهنماي آماري) که مباحث آماري کليه بحث‌هاي موجود در اين نسخه را به صورت Online در اختيار کاربر قرار مي‌دهد.

• و از ديگر قابليتهاي اين نسخه تعريف فايلي تحت عنوان پروژه مي‌باشد که چندين کاربرگ، نمودار، تحليل‌هاي آماري جدا و قالب‌بندي شده را در يک فايل پروژه ذخيره مي‌کند و با Project Manager کار مديريت آنها را دنبال مي‌کند.

نرم‌افزار Minitab در مقايسه با نرم‌افزارهاي مشابه از نظر توانايي نرم‌افزاري در حد معمول و متعادل است ولي از انجايي که کار با نرم‌افزار و ورود اطلاعات و مديريت انها نسبتا ساده است به عنوان يک نرم‌افزار کاربر پسند به‌شمار مي‌رود و در صنعت استفاده از آن به وفور مشاهده مي‌گردد.

 

S-Plus   

در چند دهه اخیر علم آمار رشد بسیار زیادی را داشته است، و یکی از عواملی که مستقیما سبب این پیشرفت شده است مسلما وجود نرم افزارهای آماری است که محاسبات سنگین را با سرعت و دقت زیاد انجام می دهد. از امروز نرم افزار های آماری را معرفی میکنم که شاید در کشور ما شناخت بسیار کمی از خیلی از آنها وجود داشته باشد و فقط بعضی مثل SAS  و SPSS در ایران شناخته شده اند.   S-Plus یکی از نرم افزارهای بسیار قوی آمار که علاوه بر امکانات این دو نرم افزار، minitab، spss، قابلیت برنامه نویسی رو به توانایهاش اضافه کرده است و به این وسیله دست کاربر را برای انجام عملیات پیشرفته آماری که در قالب روشهای از پیش آماده شده، قابل اجرا نیستند باز میگذارد. اصلی ترین کاربرد حال حاضر S-Plus در روشهای شبیه سازی است

 

 

نرم‌افزار  S-Plus

اين نرم‌افزار محصول سال‌هاي 1988-1999 است که از طرف شرکت Mathsoft تدوين شده است و ساختارش به گونه‌اي است که با نرم‌افزارهاي Office تبادل اطلاعاتي خوبي انجام مي‌دهد، يعني يک آيکون در آن نرم‌افزارها قرار مي‌دهد که مي‌توان در حال استفاده از آن نرم‌افزارها با S-Plus تبادل اطلاعاتي انجام داد.

قابليت‌هاي آن به شرح زير است:

• انجام آماره‌هاي توصيفي

• انجام انواع تست‌هاي ناپارامتري

• انجام آناليز واريانس يک‌طرفه و چندطرفه

• انجام رگرسيون خطي و غيرخطي

• رسم نمودارهاي کنترل وصفي و متغير

• قابليت تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني

• رسم نمودارهاي دوبعدي و سه‌بعدي در انواع مختلف بالغ بر بيش از 100 نوع نمودار

• امکان برنامه‌نويسي در محيط نرم‌افزار

 

برخی دیگر از نرم افزارهای آماری عبارتند از : نرم افزار DE ، نرم افزار PQ Method ، نرم افزار Liseral 8.5 ، نرم افزار R 2.0  . در این بخش به معرفی برخی از آنان پرداخته شده و لینک دانلود آنها نیز در ادامه قرار گرفته است.

نرم افزار DE
 توضيحات: نرم افزار ي برا ي ورود داده هاي آماري به رايانه است و خروجي آن به صورت مجموعه اي از داده ها است که در محيط نرم افزاري مختلف مانند SAS,SPSS و ... قابل استفاده است و درصد خطاي ورود اطلاعات در اين نرم افزار بسيار کم است.

 http://rcirib.ir/Research_software/DE/DE.exe

 

نرم افزار PQ Method

 توضيحات:نرم افزار آماري براي پدازش داده هايي است که بر اساس مطالعه Q گردآوري شده اند. از امکانات اين نرم افزار مي توان به تحليل عاملي Q – دوران عاملها توسط پژوهشگر-تامين عبارتهاي متمايز کننده و در نهايت ارائه آرايه هاي عاملي و امتيازهاي Z اشاره کرد.

http://rcirib.ir/Research_software/PQMethod%20Software/PQMethod%20Software.exe

 

نرم افزار Liseral 8.5

 توضيحات:Liseral براي استفاده از معادلات ساختاري در تحليل داده ها به کمک تحليل مسير مورد استفاده قرار مي گيرد

شماره سريال LP850-43SSI-80998

http://rcirib.ir/Research_software/Lisrel%208.50/ORDINAL.exe

 

نرم افزار R 2.0

 توضيحات:اين نرم افزار محيطي براي برنامه نويسي با زبان R براي محاسبه آماري و گرافيکي است.

http://rcirib.ir/Research_software/R%202.0/R.exe

جالبه بدونید که

 چرا اسم نرم افزار R رو گذاشتن R ؟

قبل از پیدایش R زبان آماری S وجود داشت که بعد نسخه تجاری آن یعنی S-PLUS منتشر شد اما به دلیل گران بودن این نرم افزار  دو آمار دان نیوزلندی به نامهای Ross Ihaka  و Robert Gentleman از دانشگاه Auckland تصمیم گرفتند

زبانی بر اساس S برای اهداف آموزشی بنویسند.(به همین دلیل دستورات R نه بطور کامل ولی تا حد خیلی زیادی شبیه S-PLUS است.) و از آنجا که حرف اول اسم هر دو نفر R می باشدنام نرم افزار خود را R گذاشتند.

 R به دلایل زیر امروزه یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارهای آماری به شمار می رود:

*رایگان است.

*در اکثر سیستم های عامل(ویندوز، لینوکس و مکینتاش) قابل اجراست.

*زمینه بی نظیری برای نوشتن متد های جدید آماری فراهم میکند.

*قابلیت توسعه بی نظیر همچون دیگر نرم افزار های متن باز را دارد.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ بهمن۱۳۸۸ساعت 12:0  توسط آماری ها | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
آمار مطالب وبلاگ
آمار وبلاگ
اعتلای دانش آماری
این وبلاگ سعی بر آن داشته است تا مطالب آماری را دوباره بازگو کند ،بنابراین بیان دوباره این علوم(آمار) واستفاده از نظرات صاحب نظران آمار وبه کار بردن این علوم به طور عملی وعلمی (که در ارجحیت قرار دارد) بر عهده ی ما آماری هاست . تا شاید بتوانیم معنای واقعی این علم را به زبانی ساده در جامعه پیاده کنیم .
امیدوارم بتوانم به عنوان دانشجوی این رشته به این مهم دست پیدا کنم وشاید کمتر این حُسن این کار این باشد که گامی در افزایش علم خود زده باشم.

نوشته های پیشین آماری
هفته سوم اسفند ۱۳۸۹
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۸
هفته سوم اسفند ۱۳۸۸
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۸
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۸
آرشیو آماری
معرفی رشته آمار
دروس رشته آمار
نرم افزار های آمار
بزرگان علم آمار
درجه آزادی یعنی چه؟
طنز آماری
سخنان آماری ...
سواد آماری
درد کهنه ی آماری ها ..
دانلود نمونه سوالات رشته آمار
انجام تحلیل های آماری با Exel
مراکز آمار
لینکدونی
سایت جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور گنبد
دیکشنری آنلاین آماری
دیکشنری آنلاین نارسیس
انجمن آمار ایران
مرکز آمار ایران
پژوهشکده آمار
بینش آماری،سایت خوب آماری
تاس بندازید
سایت آماری
انتگرال گیری آنلاین
کافی نت کلیک
به اميد ظهورش
"بسم الله الرحمن الرحيم" اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه و انصاره والمستشهدين بين يدي "اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم"

خطاطي نستعليق آنلاين
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM